Grafická verzia

"ŠKST-Centrum"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15865
IČO: 37802534
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Tajovského 1993/5, 01001 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sstz.sk
Adresa elektronickej pošty: neuvedene@sstz.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub stolný tenis Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2018
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mozga Andrej Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 6.9.2022
Petrovská Michaela Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 15.3.2022
Babík Miroslav Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 26.2.2020
Ďanovský Martin Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 27.8.2020
Židzík Kristian Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 4.1.2023
Šprlák Jakub Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 18.9.2020
Zajac Marián Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 31.8.2018
Vojtasová Patrícia Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 31.8.2018
Vlach Michal Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 31.8.2020
Turian Anton Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 9.9.2022
Počet činností príslušných FO: 40 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 40

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.