Grafická verzia

1. PBK Jakarta

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16043
IČO: 52155374
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Námestie SNP 472/13, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: boriskotleba@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 9.1.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Balega Martin Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2020
Klimková Katarína Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 21.10.2019
Kútny Peter Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2019
Hrušková Monika Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 23.1.2019
Kotleba Boris Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2019
Čajková Michaela Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2019
Gogoľová Martina Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2019
Zigo Martin Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2019
Tatranská Katarína Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 10.2.2020
Láznik Martin Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) bez zmluvy/registrácia/člen 10.2.2020
Počet činností príslušných FO: 11 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 11

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.