Grafická verzia

TJ POĽANA ŠIBA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16205
IČO: 31946178
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 142, 08622 Šiba, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: obecsiba@wmx.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK09 5600 0000 0036 0461 1009
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK09 5600 0000 0036 0461 1009
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK09 5600 0000 0036 0461 1009
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK09 5600 0000 0036 0461 1009

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 3.1.2012 4.7.2023
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Bardejove zmluva 4.7.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kosár Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2024
Gaži Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.3.2024
Poliak Vladislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.3.2024
Poliak Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2022
Lenárt Timotej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2012
Haniš Stanislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.8.2009
Demjanovič Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.8.2021
Banas Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.5.2004
Tej Benjamín Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.6.2014
Dreveňák Erik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2019
Počet činností príslušných FO: 82 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 80

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.