Grafická verzia

1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16342
IČO: 45780064
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hroznová 4838/19, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Webové sídlo: www.footgolfcarpathians.sk
Adresa elektronickej pošty: club@footgolfcarpathians.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK92 8330 0000 0021 0139 5573
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK44 8330 0000 0024 0239 2966
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK92 8330 0000 0021 0139 5573
Účet na príspevok na športový poukaz: SK92 8330 0000 0021 0139 5573
Účet na sponzorský príspevok: SK92 8330 0000 0021 0139 5573

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Blaško Rastislav Rastislav@blasko.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (FootGolf) 30.6.2013

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gašpar Pavol Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Borza Maroš Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Mižička Michal Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Ďurčák Jozef Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Jónáš Gabriel Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023
Hulák Richard Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Gavorník Jakub Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Tábora Marek Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Kikuš Tomáš Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Podobník Pavol Amatérsky športovec, iný šport (FootGolf) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 13 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 13

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.