Grafická verzia

Slovenská lukostrelecká asociácia 3D

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16446
IČO: 36075809
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 1040, 92571 Trnovec nad Váhom, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.archery3d.sk
Adresa elektronickej pošty: malek@archery3d.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK63 8330 0000 0020 0175 2748
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
MÁLEK Peter peter@malek.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz lukostreľba (3D lukostreľba) 4.3.2005

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Janáková Barbora Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Klasová Nina Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Klasová Jana Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Apfelová Michaela Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Apfel Viliam Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Mihályi Ladislav Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Mihályi Zsolt Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Zverina Jakub Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Ciglian Matej Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Kennedy Samuel Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Počet činností príslušných FO: 490 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 490

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.