Grafická verzia

Ábel Adam

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199097
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 17.11.1995
Kontaktná adresa: Mierová 572/572, 916 21 Čachtice, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: aadam.abel@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (kulturistika) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.10.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 3.10.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (kulturistika) 18.9.2016

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.