Grafická verzia

BOLEDOVIČ Ivan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 208185
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ivan.boledovic@seznam.cz
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, šerm (šerm) Slovenský šermiarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2002
Amatérsky športovec, šerm (šerm) Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2002
Kontrolór ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 19.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 28.8.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Kontrolór 28.8.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.