Grafická verzia

Janči Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 226772
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomasjanci2001@yahoo.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Športový klub Slávia Filozof bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2003
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz podnikanie 14.10.2005 31.10.2023
Tréner, tenis Tenisový klub Slávia STU Bratislava podnikanie 14.10.2005 31.10.2023
Iný športový odborník, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 26.7.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 14.10.2005 31.10.2023
Iný športový odborník tenis 19.3.2018 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.