Grafická verzia

Abelovský Dušan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 263208
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dusan.abelovsky@avr-sr.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca volejbal (volejbal)

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Dušan Abelovský
IČO: 51299909
Miesto podnikania: Sídlisko 106/2, 985 22 Cinobaňa, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 4.1.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.