Grafická verzia

Fričová Nikola

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 298352
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: fricovciba@nextra.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK35 1100 0000 0029 3211 7523
Účet na sponzorský príspevok: SK35 1100 0000 0029 3211 7523

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2008
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) Slovenský športový spolok bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2022
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2022
Amatérsky športovec, lyžovanie (lyžovanie na tráve) Športový klub SALUTE SPORT TEAM bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2022
Amatérsky športovec, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) Športový klub SALUTE SPORT TEAM bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2022
Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) Benitim dobrovoľník 1.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.10.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.