Grafická verzia

Adámek Klaudius

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 346867
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: eva.adamkova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Športový klub 2011 bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.1992
Funkcionár, futbal (futbal) Športový klub 2011 bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.1992
Iný športový odborník, futbal (futbal) Športový klub 2011 bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.1992
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Športový klub 2011 bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.1992
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Športový klub 2011 zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2011
Funkcionár, futbal (futbal) Športový klub 2011 bez zmluvy/registrácia/člen 6.12.2013

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.4.1992


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.