Grafická verzia

Ábel Zoltán

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 347025
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zoltan.abel76@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Mestský športový klub Želiezovce bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.1993
Športový rozhodca, futbal (futbal) Západoslovenský futbalový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.1993
Delegát zväzu, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz LEVICE bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.1993
Iný športový odborník, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz LEVICE bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.1993

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.4.1993


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 9.2.2019 8.2.2022
Športový rozhodca futbal (futbal) 9.2.2022 31.1.2025
Delegát zväzu futbal (futbal) 20.11.2022 19.11.2026
Iný športový odborník futbal (futbal) 20.11.2022 19.11.2026

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.