Grafická verzia

Abaffyová Lujza

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 433384
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 5.1.2012
Kontaktná adresa: Námestie SNP 161/12, 95801 Partizánske, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: norbertabaffy@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) TENNIS CLUB PARTIZÁNSKE bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2019
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 7.5.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.