Grafická verzia

Chovančík Radovan, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 446101
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: radovanchovancik@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, lyžovanie Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2016
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2021
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) AdyJanySport bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 7.10.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 1.5.1998
Iný športový odborník lyžovanie 10.11.2015

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Radovan Chovančík
IČO: 51206145
Miesto podnikania: Hurbanova 3807/23, 036 01 Martin, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 31.10.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.