Grafická verzia

Šimora Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 458495
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martinsimora@woolfacademy.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, iný šport (PARKOUR) SKILL COMPANY, s. r. o. podnikanie 25.9.2016
Tréner, iný šport Slovenská asociácia kondičných trénerov bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 10.12.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner iný šport 25.9.2016 25.9.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Martin Šimora, nonstopfit.sk
IČO: 51176505
Miesto podnikania: Rišňovce 9, 951 21 Rišňovce, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 13.10.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.