Grafická verzia

"Slovenský kord"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11679
IČO: 30799309
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Agátová 9, 90045 Malinovo, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.slovak-fencing.sk/
Adresa elektronickej pošty: zoltan.farkas©strabag.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šerm (šerm) Slovenský šermiarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 16.12.2005

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
FARKAŠ Zoltán 1.8.1963 Tréner, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 30.1.2012
VITÁLOS Boldizsár 11.7.2005 Amatérsky športovec, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 23.5.2016
SZABÓ Karol 2.12.1998 Amatérsky športovec, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 23.10.2012
PAULECHOVÁ Nina 16.11.2006 Amatérsky športovec, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2017
LENGYELOVÁ Nina 29.8.2006 Amatérsky športovec, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2017
ERDOŠYOVÁ Michaela 19.7.2005 Amatérsky športovec, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 29.11.2017
Domonkos András 12.1.2004 Amatérsky športovec, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2017
BUGAR Daniel 10.10.2004 Amatérsky športovec, šerm (šerm) bez zmluvy/registrácia/člen 30.5.2018
Počet činností príslušných FO: 8 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.