Grafická verzia

"Slovenský kord"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11679
IČO: 30799309
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Agátová 0/9, 90045 Malinovo, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.slovak-fencing.sk/
Adresa elektronickej pošty: zoltan.farkas©strabag.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub šerm (šerm) Slovenský šermiarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 16.12.2005

Príslušné fyzické osoby

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Príslušné právnické osoby

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.