Grafická verzia

1. JUDO KLUB PRIEVIDZA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14757
IČO: 42013763
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Novackého 14, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Webové sídlo: judoprievidza.sk
Adresa elektronickej pošty: judopd2@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub judo (judo) Slovenský zväz Judo bez zmluvy / registrácia / člen 5.1.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Izák Peter Tréner, judo bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1984
Izák Peter Športový rozhodca, judo bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.1998
Izák Peter Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.1993
Húska Miroslav Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2008
Kubásek Lubomir Tréner, judo bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.1986
Kubásek Lubomir Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 31.10.2016
Klopan Ivan Tréner, judo bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.1987
Klopan Ivan Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2017
Peprík Šimon Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 31.1.2018
Batora Samuel Amatérsky športovec, judo (judo) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2018
Počet činností príslušných FO: 10 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 6

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.