Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 3.1.2012 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Sontag Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Hradiská Gréta Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2023
Antol Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2023
Hradiský Henrich Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2021
Novotný Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.9.2023
GREŠ Leo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.6.2013
Angelovič Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.9.2023
Kovaľ Kevin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2023
Grinč Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2023
GREŠ Ivo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2014
Počet činností príslušných FO: 135 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 118

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.