Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Križalkovič Martin martintorysa@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 3.1.2012 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pekár Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.7.2020
Jašš Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2011
Dobrovič Radovan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2009
Hajduch Marek Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.4.2010
Kendereš Ľubomír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.3.2016
Sedlák Benedikt Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2014
Šašala Dušan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2008
SONTÁG JAKUB Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.3.2008
Bilý Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2020
Križalkovič Martin Funkcionár, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2015
Počet činností príslušných FO: 98 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 85

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.