Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Dyačovský Tomáš 14.4.1989 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2019
Sepeši Tomáš 21.1.1992 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2019
Bujňák Jozef 18.3.1963 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) zmluva 5.6.1992
Bujňák Jozef 18.3.1963 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 5.6.1992
Bujňák Jozef 18.3.1963 Funkcionár, futbal (futbal) zmluva 5.6.1992
Bujňák Jozef 18.3.1963 Usporiadateľ, futbal (futbal) zmluva 5.6.1992
Sedlák Patrik 28.5.1992 Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) zmluva 31.7.2007
Sedlák Patrik 28.5.1992 Iný športový odborník, futbal (futbal) zmluva 31.7.2007
Sedlák Patrik 28.5.1992 Funkcionár, futbal (futbal) zmluva 31.7.2007
Jašš Timotej 13.10.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva 18.9.2018
Počet činností príslušných FO: 82 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 73

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.