Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 3.1.2012 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Angelovič Ján 13.9.1980 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2019
Dyačovský Tomáš 14.4.1989 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2019
Stolárik Šimon 16.12.2003 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2019
Stolárik Štefan 16.12.2003 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2019
Koľ Ján 2.1.2004 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2019
Sontág Jakub 6.7.1998 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.3.2008
Jašš Marek 24.3.1996 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2011
Konečný Dominik 25.1.1991 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2015
Bujňák Miroslav 16.10.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2017
Ištoňa Ján 30.6.2004 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2013
Počet činností príslušných FO: 85 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 76

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.