Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bujňák Miroslav 16.10.2008 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2017
Ištoňa Ján 30.6.2004 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2013
Sontag Filip 23.2.2004 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2013
Angelovič Ján 13.9.1980 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2019
Laci Kristián 7.10.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2018
Laci Kevin 6.5.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2018
GREŠ Leo 14.7.2004 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.6.2013
Holovač Richard 23.6.1995 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2011
Dyačovský Tomáš 14.4.1989 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2019
Sepeši Tomáš 21.1.1992 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2019
Počet činností príslušných FO: 87 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 78

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.