Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 3.1.2012 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Laci Kristián 7.10.2005 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.9.2018
Kaleja Leonardo 30.5.2010 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.10.2019
Angelovič Matrin 23.11.2002 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2015
Konečný Dominik 25.1.1991 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 28.8.2015
Kandráč Emanuel 31.8.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2019
Greš Ivo 31.5.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2014
Bača Martin 27.6.2006 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.9.2019
Ištoňa Peter 30.1.1972 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.6.1992
Lazorík Jakub 3.3.1990 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.7.2005
Krenický Peter 27.12.2003 Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.8.2019
Počet činností príslušných FO: 97 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 85

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.