Grafická verzia

"AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15168
IČO: 37879189
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 28, 08276 Torysa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mkrizalkovic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK43 0900 0000 0005 0250 2588
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK43 0900 0000 0005 0250 2588

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Križalkovič Martin martintorysa@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 26.6.2019
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz v Prešove zmluva 3.1.2012 26.6.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bujňaček Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.6.2021
Štefčák Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2020
Križalkovič Matúš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.5.2018
Giňa Kristián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2015
Pešta Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.9.2015
Stolárik Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.9.2020
Kandráč René Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 18.8.2020
Križalkovič Richard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.5.2018
Ištoňa Slavomír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2014
Sontág Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.8.2020
Počet činností príslušných FO: 103 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 89

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.