Grafická verzia

Združenie priateľov Gymnastiky Kelčov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16017
IČO: 52295133
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 1165, 02355 Vysoká nad Kysucou, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub gymnastika (gymnastika pre všetkých) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.4.2021
Športový klub gymnastika (športová gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Športový klub gymnastika (moderná gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2020
Športový klub gymnastika (športová gymnastika ženy) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.4.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hesková Katarína Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2021 31.12.2024
Hesková Mária Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2021 31.12.2024
Šmahajčíková Zara Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2021 31.12.2024
Tomalová Ema Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2021 31.12.2024
Trnková Sofia Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2021 31.12.2024
Šašláková Šárka Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2021 31.12.2024
Bugalová Alexandra Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900 31.12.2024
Hermanová Soňa Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900 31.12.2024
Karlova Ria Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900 31.12.2024
Kováčiková Laura Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900 31.12.2024
Počet činností príslušných FO: 93 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 48

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.