Grafická verzia

"Športový Klub FIT-STAR Handlová"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 17473
IČO: 51487764
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Potočná 192/66, 97251 Handlová, Slovenská republika
Webové sídlo: http://safkst.sk
Adresa elektronickej pošty: noreply@safkst.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Grolmus Marian noreply@safkst.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub silový trojboj Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 23.2.2021
Športový klub fitnes a kulturistika Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 23.2.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Petriska Marek Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2023
Talášek Filip Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2021
Šormanová Michela Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 18.3.2021
Solčiansky Marián Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 27.5.2021
Primusová Petra Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 26.8.2021
Linderová Laura Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 11.8.2022
Kučera Marián Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2021
Kačmár Dušan Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 8.3.2022
Grolmus Marian Funkcionár, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2021
Putera Martin Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2023
Počet činností príslušných FO: 11 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 10

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.