Grafická verzia

BOLEDOVIČ Ivan, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 208185
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ivan.boledovic@seznam.cz
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, šerm (šerm) Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2002
Kontrolór Slovenský zväz moderného päťboja zmluva o výkone činnosti športového odborníka 29.6.2019
Kontrolór ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 19.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Kontrolór 28.8.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.