Grafická verzia

Abelovský Dušan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 263208
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: dusan.abelovsky@avr-sr.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca volejbal (volejbal)

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Dušan Abelovský
IČO: 51299909
Miesto podnikania: Sídlisko 106/2, 985 22 Cinobaňa, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 4.1.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.