Grafická verzia

Alexovič Máté

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 263636
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mesutalexovocs@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Nové Zámky bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2016
Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký klub Nové Zámky, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2019
Amatérsky športovec, futbal (futbal) "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik" bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca futbal (futbal) 27.10.2022 31.12.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.