Grafická verzia

Abrhan Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 352619
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michal.abrhan@atlas.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obecný futbalový klub OFK HUL bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2007
Funkcionár, futbal (futbal) Športový klub Termál Podhájska bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2007
Iný športový odborník, futbal (futbal) Športový klub Termál Podhájska bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2007
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Obecný futbalový klub OFK HUL bez zmluvy/registrácia/člen 30.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.