Grafická verzia

Viazanko Marián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 365663
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lubov@inethome.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2016 31.12.2024
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) IUVENTA AQUATIX, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 17.1.2018
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2019 31.12.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.