Grafická verzia

Jeleň Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 500166
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Tréner, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz podnikanie 1.8.2020
Tréner, rýchlokorčuľovanie (šort trak) ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves podnikanie 1.6.2021
Iný športový odborník, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 1.7.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.8.2020
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.8.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner rýchlokorčuľovanie (Rýchlokorčuľovanie na ľadovej ploche) 14.9.2018

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Peter Jeleň
IČO: 51963906
Miesto podnikania: Laborecká 2824/43, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 6.11.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.