Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12169
IČO: 42088178
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Petzvalova 272/18, 05901 Spišská Belá, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jano09gallik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK93 0900 0000 0004 9397 4224

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Bieľak Štefan bielak111@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport (iný šport, hokejbal) Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy / registrácia / člen 20.5.2009
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 20.5.2009
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2019
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Roman Vladimir Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.2021
Hangurbadžo Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.10.2021
Hangurbadžo Alex Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 2.5.2017
Gurka Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2016
Fudaly Leo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2016
Olekšák Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2016
Pirschel Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.10.2017
Pešta Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2021
Schmögner Florian Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2021
Andráš Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2021
Počet činností príslušných FO: 365 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 329

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.