Grafická verzia

"Športový klub Lesy"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 13989
IČO: 45021953
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ubytovňa ŠKL 194, 96615 Banská Belá, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: durbo-turbo@pobox.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK54 5600 0000 0014 3988 7001
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK54 5600 0000 0014 3988 7001
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK54 5600 0000 0014 3988 7001
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK54 5600 0000 0014 3988 7001

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Durbák Ján durbo-turbo@pobox.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom zmluva 18.6.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Prokaj Vladimír Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.1992
Pitek Lukáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.10.2011
Lalík Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2015
Bobák Mário Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 8.6.2017
Antošík Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2016
Hunka Jakub Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2014
Gemza Daniel Eduard Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.9.2020
Multán Juraj Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2020
Bardoň Filip Alexander Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2020
Ivanič Rastislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2020
Počet činností príslušných FO: 54 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 34

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.