Grafická verzia

Viola Tibor

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 360784
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: trener.tibor@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, futbal (futbal) Telovýchovná jednota Dynamo Blatná na Ostrove zmluva o amatérskom vykonávaní športu 9.4.2014
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 20.5.2014 31.12.2024
Amatérsky športovec, iný šport Bratislavský zväz malého futbalu, o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2015
Amatérsky športovec, iný šport Slovenský zväz malého futbalu bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2015
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.10.2018 31.12.2024
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 7.1.2019 31.12.2024
Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2019
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) SPORT CLUB Senec bez zmluvy/registrácia/člen 1.2.2024

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.10.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy 20.5.2014

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Bc. Tibor Viola
IČO: 53761111
Miesto podnikania: Belehradská 71/7, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 28.4.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.