Grafická verzia

Šťastný Ján, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 429016
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak)
Funkcionár Prešovský rýchlokorčuliarsky klub dobrovoľník 5.2.2016
Tréner, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Prešovský rýchlokorčuliarsky klub dobrovoľník 19.11.2016
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 4.11.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.12.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner rýchlokorčuľovanie (šort trak) 19.11.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.