Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10903
IČO: 42133700
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: www.slovak-ski.sk
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@slovakski.org
Účet na príspevok uznanému športu: SK03 0900 0000 0051 1175 9493
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK26 0900 0000 0051 4302 2955
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK26 0900 0000 0051 4302 2955
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK36 0900 0000 0051 4560 4430

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Národný športový zväz lyžovanie FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS) bez zmluvy / registrácia / člen 20.9.2018 30.12.2020
Športový zväz lyžovanie 13.6.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Karkošiak Ivan Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 5.3.2019
Mydliarová Natália Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 21.6.2021
Adamová Amália Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 5.11.2019
Cenek Jáchym Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 13.5.2020
Jackovič Marián Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 19.1.2019 18.1.2023
Lipovská Beáta Funkcionár pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 30.6.2021
Malák Michal, PaedDr., PhD. Športový rozhodca, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 11.5.2020
Benč Jakub Iný športový odborník, lyžovanie (bežecké lyžovanie) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.6.2019
Lepeňová Klára Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 19.9.2019
Karkošiak Emil Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie, zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 4 846 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4 359

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Levoča XC ski team Športový klub lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 18.12.1991
Lyžiarsky Ski klub Tisovec Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 17.12.1992
Lyžiarsky klub TJ Slovan Nálepkovo Športový klub lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 26.10.2005
Telovýchovná jednota Štart Liptovský Ján Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 5.10.2006
Športový klub polície Štrbské Pleso Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 15.10.2006
Ski Race Team Banská Bystrica Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 18.10.2006
Lyžiarsky klub Detvianska Huta - Látky Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 23.10.2006
ŠK Železiarne Podbrezová a.s. Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 15.6.2007
Ski club Plejsy Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 19.6.2007
Športový klub Jasná Demänovská Dolina Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 22.6.2007
Počet činností príslušných PO: 127 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 123

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Názov Šport Účasť/organizovanie Miesto konania, krajina Začiatok Ukončenie
Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien Jasná 2021 lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 6.3.2021 7.3.2021
Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach 2020 lyžovanie (bežecké lyžovanie) Organizovanie aj účasť Banská Bystrica (Slovenská republika) 14.8.2020 16.8.2020
Svetový pohár v lyžovaní na tráve 2020 lyžovanie (lyžovanie na tráve) Organizovanie aj účasť Banka (Slovenská republika) 6.6.2020 7.6.2020
FIS Masters Cup 2020 finále lyžovanie (Slalom, Obrovský slalom) Organizovanie aj účasť Štrbské Pleso (Slovenská republika) 3.4.2020 4.4.2020
FIS European Cup Freestyle BigAir 2020 lyžovanie (akrobatické lyžovanie) Organizovanie aj účasť Kremnica (Slovenská republika) 13.2.2020 15.2.2020
Veľká Cena Barbory 2020 lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Organizovanie aj účasť Vyšná Boca (Slovenská republika) 8.2.2020 9.2.2020
FIS European Cup Snowboarding Slopestyle 2020 lyžovanie (snowboarding) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 1.2.2020 2.2.2020
Veľká Cena Slovenska 2020 lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Organizovanie aj účasť Štrbské Pleso (Slovenská republika) 1.2.2020 2.2.2020
Biela Stopa 2020 lyžovanie (bežecké lyžovanie) Organizovanie aj účasť Kremnica-Skalka (Slovenská republika) 25.1.2020 26.1.2020
39.Interkritérium Vrátna lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Organizovanie aj účasť Vrátna-Paseky (Slovenská republika) 21.1.2020 22.1.2020
FIS European Cup Alpine 2020 lyžovanie (Obrovský slalom, Slalom) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 20.1.2020 21.1.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Konferencia SLA 2018 zápisnica najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Účtovná závierka SLA 2017 rozhodnutie najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Výročná správa Kontrolóra SLA 2017 výročná správa kontrolóra kontrolný 31.5.2018 31.5.2018
Rozpočet SLA 2018 rozpočet športovej organizácie najvyšší výkonný 22.6.2018 22.6.2018
Stanovy SLA najvyšší 15.6.2017 15.6.2017
Predpis Talentovaná mládež SLA rozhodnutie najvyšší 23.12.2019 23.12.2019
Zoznam členov najvyššieho orgánu SLA rozhodnutie najvyšší 23.5.2019 23.5.2019
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu rozhodnutie najvyšší 15.6.2017 15.6.2017
Výročná správa SLA 2017 rozhodnutie najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Zápis a uznesenie ORS SLA 012017 zápisnica orgán riešenia sporov 29.9.2017 29.9.2017
1.P-SLA 22062018 zápisnica najvyšší výkonný 22.6.2018 22.6.2018
Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov rozhodnutie najvyšší 29.5.2016 29.5.2016
Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia rozhodnutie najvyšší 29.5.2016 29.5.2016
Účtovná závierka SLA 2016 rozhodnutie najvyšší 14.5.2017 14.5.2017
Výročná správa SLA 2016 rozhodnutie najvyšší 14.5.2017 14.5.2017
2.P-SLA 05092018 zápisnica najvyšší výkonný 5.9.2018 5.9.2018
3.P-SLA 26112018 zápisnica najvyšší výkonný 26.11.2018 26.11.2018
4.P-SLA 19122018 zápisnica najvyšší výkonný 19.12.2018 19.12.2018
5.P-SLA 19022019 zápisnica najvyšší výkonný 19.2.2019 19.2.2019
Výročná správa SLA 2018 rozhodnutie najvyšší 23.5.2019 23.5.2019
Účtovná závierka SLA 2018 rozhodnutie najvyšší 23.5.2019 23.5.2019
Rozpočet SLA 2019 rozhodnutie najvyšší výkonný 19.2.2019 19.2.2019
6.P-SLA 27032019 zápisnica najvyšší výkonný 27.3.2019 27.3.2019
7.P-SLA 09052019 zápisnica najvyšší výkonný 9.5.2019 9.5.2019
Listina Talentovanej mládeže SLA 2017 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2017 1.5.2017
Listina Talentovanej mládeže SLA 2018 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2018 1.5.2018
Listina Talentovanej mládeže SLA 2019 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2019 1.5.2019
Konferencia SLA 2019 zápisnica najvyšší 23.5.2019 23.5.2019
8.P-SLA 05062019 zápisnica najvyšší výkonný 5.6.2019 5.6.2019
9.P-SLA 30072019 zápisnica najvyšší výkonný 30.7.2019 30.7.2019
10. P-SLA 09102019 zápisnica najvyšší výkonný 9.10.2019 9.10.2019
11. P-SLA 12122019 zápisnica najvyšší výkonný 12.12.2019 12.12.2019
16.KRK-SLA 03032019 zápisnica kontrolný 20.3.2019 20.3.2019
18.KRK-SLA 09092019 zápisnica kontrolný 9.9.2019 9.9.2019
17.KRK-SLA 07052019 zápisnica kontrolný 7.5.2019 7.5.2019
19.KRK-SLA 18112019 zápisnica kontrolný 18.11.2019 18.11.2019
12.P-SLA 18022020 zápisnica najvyšší výkonný 18.2.2020 18.2.2020
20.KRK-SLA 18122019 zápisnica kontrolný 18.12.2019 18.12.2019
Konferencia 2020 pozvánka najvyšší 19.8.2020 19.8.2020
Konferencia 2020 Zápis zápisnica najvyšší 3.9.2020 3.9.2020
14. P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 23.6.2020 23.6.2020
15.P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 26.8.2020 26.8.2020
13.P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 29.5.2020 29.5.2020
Konferencia 30.06.2021 rozhodnutie najvyšší 15.6.2021 15.6.2021
16. P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 24.5.2021 24.5.2021
17. P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 21.6.2021 21.6.2021
Konferencia 2021 zápis zápisnica najvyšší 30.6.2021 30.6.2021
Listina Talentovanej mládeže 2021 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2021 1.5.2021
Listina Reprezentácie 2021 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2021 1.5.2021
18. P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 2.8.2021 2.8.2021
19. P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 7.9.2021 7.9.2021
20. P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 11.11.2021 11.11.2021
21. P-SLA zápisnica najvyšší výkonný 18.2.2022 18.2.2022