Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10903
IČO: 42133700
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: www.slovak-ski.sk
Adresa elektronickej pošty: office@slovak-ski.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK03 0900 0000 0051 1175 9493
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK26 0900 0000 0051 4302 2955
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK36 0900 0000 0051 4560 4430


Kontrolór Email
Penkert Petra krk@slovak-ski.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz lyžovanie 13.6.2008
Národný športový zväz lyžovanie FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS) bez zmluvy / registrácia / člen 20.9.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Zaprihač Richard 8.4.1982 Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2018
Zábojník Peter 16.7.1975 Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 18.12.2015
Václavík Martin 3.1.1994 Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2017
Šimková Mária 24.9.1989 Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 19.3.2017
Staroňová Martina 2.5.1992 Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 20.1.2017
Stančík Marek 7.3.1988 Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2017
Prokain Martin 8.7.1971 Iný športový odborník, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2018
Prokain Martin 8.7.1971 Iný športový odborník, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 22.4.2013
Prokain Martin 8.7.1971 Iný športový odborník, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2015
Minarič Tomáš 17.4.1989 Inštruktor, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 13.10.2016
Počet činností príslušných FO: 1 103 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 999

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Lyžiarsky Ski klub Tisovec Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 17.12.1992
Športový klub Bystričan - Lyžiarik Športový zväz lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 6.12.1999
Lyžiarsky klub Valčianska dolina Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 23.12.2002
Lyžiarsky klub Ružomberok Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 17.6.2003
Lyžiarsky klub Lokomotíva Bratislava Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 17.6.2003
Lyžiarsky klub TJ Slovan Nálepkovo Športový klub lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 26.10.2005
Lyžiarsky oddiel Ski - Junior Ružomberok Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 10.4.2006
Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 5.10.2006
Telovýchovná jednota Štart Liptovský Ján Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 5.10.2006
Športový klub polície Štrbské Pleso Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 15.10.2006
Počet činností príslušných PO: 181 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 179

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Názov Šport Účasť/organizovanie Miesto konania, krajina Začiatok Ukončenie
FIS European Cup Freestyle Slopestyle 2019 lyžovanie (akrobatické lyžovanie) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 16.3.2019 16.3.2019
FIS Masters Cup 2019 lyžovanie (Slalom, Obrovský slalom) Organizovanie aj účasť Štrbské Pleso (Slovenská republika) 2.3.2019 3.3.2019
FIS European Cup Alpine 2019 lyžovanie (Obrovský slalom, Slalom) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 2.3.2019 2.3.2019
Veľká Cena Barbory lyžovanie (Obrovský slalom, Slalom) Organizovanie aj účasť Vyšná Boca (Slovenská republika) 9.2.2019 10.2.2019
26.Memoriál J.Nováka lyžovanie (Obrovský slalom, Slalom) Organizovanie aj účasť Valčianska dolina (Slovenská republika) 29.1.2019 30.1.2019
Biela Stopa lyžovanie (bežecké lyžovanie) Organizovanie aj účasť Kremnica-Skalka (Slovenská republika) 26.1.2019 27.1.2019
38.Interkritérium Vrátna lyžovanie (Obrovský slalom, Slalom) Organizovanie aj účasť Vrátna-Paseky (Slovenská republika) 21.1.2019 23.1.2019
FIS European Cup Snowboarding Slopestyle 2019 lyžovanie (snowboarding) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 8.1.2019 9.1.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Konferencia SLA 2018 zápisnica najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Účtovná závierka SLA 2017 rozhodnutie najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Výročná správa Kontrolóra SLA 2017 výročná správa kontrolóra kontrolný 31.5.2018 31.5.2018
Rozpočet SLA 2018 rozpočet športovej organizácie najvyšší výkonný 22.6.2018 22.6.2018
Stanovy SLA najvyšší 15.6.2017 15.6.2017
Predpis Talentovaná mládež SLA rozhodnutie najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Zoznam členov najvyššieho orgánu SLA rozhodnutie najvyšší 1.5.2018 1.5.2018
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu rozhodnutie najvyšší 15.6.2017 15.6.2017
Výročná správa SLA 2017 rozhodnutie najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Zápis a uznesenie ORS SLA 012017 zápisnica orgán riešenia sporov 29.9.2017 29.9.2017
1.P-SLA 22062018 zápisnica najvyšší výkonný 22.6.2018 22.6.2018
Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov rozhodnutie najvyšší 29.5.2016 29.5.2016
Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia rozhodnutie najvyšší 29.5.2016 29.5.2016
Účtovná závierka SLA 2016 rozhodnutie najvyšší 14.5.2017 14.5.2017
Výročná správa SLA 2016 rozhodnutie najvyšší 14.5.2017 14.5.2017
2.P-SLA 05092018 zápisnica najvyšší výkonný 5.9.2018 5.9.2018
3.P-SLA 26112018 zápisnica najvyšší výkonný 26.11.2018 26.11.2018
4.P-SLA 19122018 zápisnica najvyšší výkonný 19.12.2018 19.12.2018
5.P-SLA 19022019 zápisnica najvyšší výkonný 19.2.2019 19.2.2019