Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 10903
IČO: 42133700
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: www.slovak-ski.sk
Adresa elektronickej pošty: office@slovak-ski.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK03 0900 0000 0051 1175 9493
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK26 0900 0000 0051 4302 2955
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK36 0900 0000 0051 4560 4430


Kontrolór Email
Penkert Petra krk@slovak-ski.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Národný športový zväz lyžovanie FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS) bez zmluvy / registrácia / člen 20.9.2017
Športový zväz lyžovanie 13.6.2008

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Chovancová Alena, MUDr. 11.4.1985 Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 22.12.2015
Lengyel Peter 18.10.1992 Tréner, lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.6.2019
Didek Marek 9.1.1988 Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 17.12.2014
Didek Marek 9.1.1988 Funkcionár pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 1.8.2018
Valuška Ján 24.8.1962 Iný športový odborník, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2016
Valuška Ján 24.8.1962 Tréner, lyžovanie (bežecké lyžovanie) pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 3.9.2003
Murgáč Tomáš 6.6.1983 Tréner, lyžovanie bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2016
Holienčík Stanislav 30.4.1981 Tréner, lyžovanie pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 30.6.2006
Hermély Július 20.4.1985 Inštruktor, lyžovanie (snowboarding) pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 31.3.2008
Hermély Július 20.4.1985 Tréner, lyžovanie (snowboarding) pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 12.6.2009
Počet činností príslušných FO: 1 139 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1 021

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Lyžiarsky Ski klub Tisovec Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 17.12.1992
Športový klub Bystričan - Lyžiarik Športový zväz lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 6.12.1999
Lyžiarsky klub Valčianska dolina Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 23.12.2002
Lyžiarsky klub Ružomberok Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 17.6.2003
Lyžiarsky klub Lokomotíva Bratislava Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 17.6.2003
Lyžiarsky klub TJ Slovan Nálepkovo Športový klub lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 26.10.2005
Lyžiarsky oddiel Ski - Junior Ružomberok Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 10.4.2006
Lyžiarsky oddiel Karpaty Bratislava Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 5.10.2006
Telovýchovná jednota Štart Liptovský Ján Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 5.10.2006
Športový klub polície Štrbské Pleso Športový klub lyžovanie bez zmluvy / registrácia / člen 15.10.2006
Počet činností príslušných PO: 187 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 184

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Názov Šport Účasť/organizovanie Miesto konania, krajina Začiatok Ukončenie
Svetový pohár v behu na kolieskových lyžiach 2020 lyžovanie (bežecké lyžovanie) Organizovanie aj účasť Banská Bystrica (Slovenská republika) 14.8.2020 16.8.2020
Svetový pohár v lyžovaní na tráve 2020 lyžovanie (lyžovanie na tráve) Organizovanie aj účasť Banka (Slovenská republika) 6.6.2020 7.6.2020
FIS Masters Cup 2020 finále lyžovanie (Slalom, Obrovský slalom) Organizovanie aj účasť Štrbské Pleso (Slovenská republika) 3.4.2020 4.4.2020
FIS European Cup Freestyle BigAir 2020 lyžovanie (akrobatické lyžovanie) Organizovanie aj účasť Kremnica (Slovenská republika) 13.2.2020 15.2.2020
Veľká Cena Barbory 2020 lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Organizovanie aj účasť Vyšná Boca (Slovenská republika) 8.2.2020 9.2.2020
FIS European Cup Snowboarding Slopestyle 2020 lyžovanie (snowboarding) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 1.2.2020 2.2.2020
Veľká Cena Slovenska 2020 lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Organizovanie aj účasť Štrbské Pleso (Slovenská republika) 1.2.2020 2.2.2020
Biela Stopa 2020 lyžovanie (bežecké lyžovanie) Organizovanie aj účasť Kremnica-Skalka (Slovenská republika) 25.1.2020 26.1.2020
39.Interkritérium Vrátna lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Organizovanie aj účasť Vrátna-Paseky (Slovenská republika) 21.1.2020 22.1.2020
FIS European Cup Alpine 2020 lyžovanie (Obrovský slalom, Slalom) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 20.1.2020 21.1.2020

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Konferencia SLA 2018 zápisnica najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Účtovná závierka SLA 2017 rozhodnutie najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Výročná správa Kontrolóra SLA 2017 výročná správa kontrolóra kontrolný 31.5.2018 31.5.2018
Rozpočet SLA 2018 rozpočet športovej organizácie najvyšší výkonný 22.6.2018 22.6.2018
Stanovy SLA najvyšší 15.6.2017 15.6.2017
Predpis Talentovaná mládež SLA rozhodnutie najvyšší 23.5.2019 24.5.2019
Zoznam členov najvyššieho orgánu SLA rozhodnutie najvyšší 1.5.2018 1.5.2018
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu rozhodnutie najvyšší 15.6.2017 15.6.2017
Výročná správa SLA 2017 rozhodnutie najvyšší 31.5.2018 31.5.2018
Zápis a uznesenie ORS SLA 012017 zápisnica orgán riešenia sporov 29.9.2017 29.9.2017
1.P-SLA 22062018 zápisnica najvyšší výkonný 22.6.2018 22.6.2018
Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov rozhodnutie najvyšší 29.5.2016 29.5.2016
Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia rozhodnutie najvyšší 29.5.2016 29.5.2016
Účtovná závierka SLA 2016 rozhodnutie najvyšší 14.5.2017 14.5.2017
Výročná správa SLA 2016 rozhodnutie najvyšší 14.5.2017 14.5.2017
2.P-SLA 05092018 zápisnica najvyšší výkonný 5.9.2018 5.9.2018
3.P-SLA 26112018 zápisnica najvyšší výkonný 26.11.2018 26.11.2018
4.P-SLA 19122018 zápisnica najvyšší výkonný 19.12.2018 19.12.2018
5.P-SLA 19022019 zápisnica najvyšší výkonný 19.2.2019 19.2.2019
Výročná správa SLA 2018 rozhodnutie najvyšší 23.5.2019 23.5.2019
Účtovná závierka SLA 2018 rozhodnutie najvyšší 23.5.2019 23.5.2019
Rozpočet SLA 2019 rozhodnutie najvyšší výkonný 19.2.2019 19.2.2019
6.P-SLA 27032019 zápisnica najvyšší výkonný 27.3.2019 27.3.2019
7.P-SLA 09052019 zápisnica najvyšší výkonný 9.5.2019 9.5.2019
Listina Talentovanej mládeže SLA 2017 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2017 1.5.2017
Listina Talentovanej mládeže SLA 2018 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2018 1.5.2018
Listina Talentovanej mládeže SLA 2019 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2019 1.5.2019
Konferencia SLA 2019 zápisnica najvyšší 23.5.2019 23.5.2019
8.P-SLA 05062019 zápisnica najvyšší výkonný 5.6.2019 5.6.2019
9.P-SLA 30072019 zápisnica najvyšší výkonný 30.7.2019 30.7.2019