Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12169
IČO: 42088178
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Petzvalova 272/18, 05901 Spišská Belá, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sstz.sk
Adresa elektronickej pošty: jano09gallik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK93 0900 0000 0004 9397 4224

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Bieľak Štefan bielak111@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport (iný šport, hokejbal) Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy / registrácia / člen 20.5.2009
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 20.5.2009
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2010
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Andrášová Nina Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.11.2023
Pitoňák Marek Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 15.2.2006 30.6.2024
Glevaňák Milan Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 22.3.2004 30.6.2024
Siska Marek Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 11.4.2008 30.6.2024
Wesselényi Patrik Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.2008 30.6.2024
Knapík Michal Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 22.4.2010 30.6.2024
Toporcer Libor Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 30.8.2021 30.6.2024
Ivančák Patrik Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 16.12.2008 30.6.2024
Bednarčík Roman Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.8.2021 30.6.2024
Zadžora Lukáš Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 16.12.2008 30.6.2024
Počet činností príslušných FO: 478 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 435

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.