Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 12169
IČO: 42088178
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Petzvalova 272/18, 05901 Spišská Belá, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jano09gallik@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK93 0900 0000 0004 9397 4224
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK93 0900 0000 0004 9397 4224

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Bieľak Štefan bielak111@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub iný šport (iný šport, hokejbal) Slovenská hokejbalová únia bez zmluvy / registrácia / člen 20.5.2009
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 20.5.2009
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2019
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gallik Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.6.2015
Jakubčo Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.1992
Lopatovský Alexander Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.8.2011
Gnebus Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 30.7.2021
Bednarčík Mário Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 29.7.2021
Fudaly Leo Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2016
Hangurbadžo Daniel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2019
Talár Gabriel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.8.2015
Pitoňák Šimon Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2016
Polák Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.8.2017
Počet činností príslušných FO: 348 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 314

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.