Grafická verzia

TJ Veľké Držkovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14434
IČO: 31826440
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 187, 95654 Veľké Držkovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: majkkyselica@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK38 5600 0000 0073 6942 9001
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK38 5600 0000 0073 6942 9001
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK38 5600 0000 0073 6942 9001
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK38 5600 0000 0073 6942 9001

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Kyselica Marián majkkyselica@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Prievidza zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kobida Denis Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2021
Chromík Andrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2015
Sedlák Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 17.8.2006
Šimko Filip Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2021
Olbert František Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2018
Ševčík Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.8.2015
Šima Dušan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.3.2016
Baniat Róbert Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 15.7.2019
Halmo Andrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2018
Líška Jaroslav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.8.2019
Počet činností príslušných FO: 25 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 22

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.