Grafická verzia

Karabová Renáta, Bc.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198968
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: rkarabova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) RK INLINECENTER, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 4.6.2010
Tréner, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) RK INLINECENTER, o. z. zmluva o výkone činnosti športového odborníka 9.11.2016
Tréner, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 9.11.2016
Funkcionár Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 10.12.2017
Tréner, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) Skating Club Košice, o. z. dobrovoľník 1.1.2018
Športový rozhodca, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie)
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2022
Športový rozhodca, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania dobrovoľník 1.12.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.3.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.3.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie)
Tréner rýchlokorčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie) 19.11.2016
Športový rozhodca kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) 24.2.2023

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.