Grafická verzia

Inline Club Žilina, o. z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 11311
IČO: 42066981
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dubová 3273/25, 01007 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.3.2016
Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) Inline Club Žilina, o. z. bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 31.12.2015
Športový klub rýchlokorčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016 31.12.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Hlavoň Michal Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Sýkorová Julia Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.1.2020
Maršalová Natália Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Schmidtová Dária Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2015
Rolková Zlatka Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 6.8.2015
Bučková Veronika Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.5.2017
Bučková Viera Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.5.2017
BUČEK Matúš Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.5.2017
Buček Peter Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 12.5.2017
Starovská Mária Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2017
Počet činností príslušných FO: 14 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 14

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inline Club Žilina, o. z. Športový klub rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Počet činností príslušných PO: 1 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 1

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.