Grafická verzia

TJ Družstevník Kšinná

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 14388
IČO: 31202403
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 95643 Kšinná, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: tj.ksinna@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK74 0200 0000 0000 0832 5192
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK74 0200 0000 0000 0832 5192
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK74 0200 0000 0000 0832 5192
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK74 0200 0000 0000 0832 5192

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Oblastný futbalový zväz Prievidza zmluva 1.2.2000

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Škultéty Igor Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 7.3.2017
Šiko Štefan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2010
Botka Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2010
Kalač Ľuboš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.1992
Mišinec Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2004
Vlček Andrej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2013
Pavle Branislav Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.1998
Sečanský Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.8.2002
Medera Tomáš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.7.2010
Bezák Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 17.10.2018
Počet činností príslušných FO: 25 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 20

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.