Grafická verzia

Integračné rozhrania

Vzhľadom na prebiehajúci proces dokončovania integračných rozhraní a prepojenia nového ISŠ s referenčnými registrami, aj vzhľadom na kreovanie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, budú nové integračné rozhrania poskytujúce funkcie synchronizácie údajov medzi IS športovej organizácie a novým ISŠ sprístupnené až po realizácií týchto integrácií.

Predpokladaný termín uvedenia integračných rozhraní pre športové organizácie do produkcie v rámci nového ISŠ je druhá časť roku 2024, pričom dokumentácia pre integračných partnerov bude k dispozícií minimálne mesiac pred uvedením do produkcie.

V prípade ďalších otázok kontaktujte, prosím, zodpovedných pracovníkov pre Slovenský športový portál (sport.gov.sk).

Z dôvodu integrácie ISŠ na staršiu verziu rozhrania Registra právnických osôb, je možné, že v Registri právnických osôb nebude IČO novej športovej organizácie. V tomto prípade nás, kontaktujte na e-mail: robert.svitok@sportcenter.sk, mobil 0908 555 333.