Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16763
IČO: 50671669
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Galvaniho 16617/17A, 82104 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@zsl.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK72 0900 0000 0051 8522 2656
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK11 0900 0000 0051 5629 7675
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK65 0900 0000 0051 8187 6767

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (lyžovanie) 1.5.2017 2.5.2017
Iná športová organizácia iný šport (lyžovanie) 3.5.2017 8.5.2022
Národný športový zväz lyžovanie FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS) bez zmluvy / registrácia / člen 9.5.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kuišová Miroslava, Mgr. Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.12.2022
Nemčík Lukáš, Mgr. Tréner, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 29.4.2021
Klementová Barbora, Mgr. Tréner, lyžovanie (bežecké lyžovanie) zmluva o výkone činnosti športového odborníka 1.9.2023
Krajčík Ján, Ing. Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 8.9.2023
Kuzmina Anastasia Iný športový odborník, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2023
Kuzmin Daniel Iný športový odborník, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2023
Suchý Ľuboš Tréner, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 27.6.2023
Kolárik Andrej, PhDr. Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2022
Kolárik Andrej Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 10.4.2022
Skandera Richard Iný športový odborník, lyžovanie (snowboarding) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2023
Počet činností príslušných FO: 3 747 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 3 568

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub JUNIOR SKI POPRAD Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 14.7.2019
SKI TEAM Martinské hole Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 18.7.2019
FOX Ski Academy Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 19.7.2019
LO MŠK Kežmarok Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 21.7.2019
"Slovakia Ski Team LOPS Bratislava" Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 29.7.2019
Ski Club ZEAL Slovakia Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 13.8.2019
"Ski club Svidník" Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 20.9.2019
Lyžiarsky klub Lokomotíva Bratislava Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 25.9.2019
Športový klub Valčianska dolina Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2019
SKI CLUB Brezno Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2019
Počet činností príslušných PO: 153 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 153

Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Lentimex Development a.s. SZ13-09-2023 Zmluva o sponzorstve v športe 12.9.2023 12.9.2023
Lentimex 2021 SZ12-10-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 16.10.2021 16.10.2021
Happy Broker 2021 SZ11-10-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 16.10.2021 16.10.2021
KRON Real 2021 SZ10-10-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 15.10.2021 15.10.2021
NESS Slovensko 2021 SZ9-09-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 24.9.2021 24.9.2021
Cloud Consulting 2021 SZ8-09-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 16.9.2021 16.9.2021
Happy Broker 2021 SZ7-09-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 16.9.2021 16.9.2021
KRON Real 2021 SZ6-09-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 15.9.2021 15.9.2021
Bachledka Food 2021 SZ5-09-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 13.9.2021 13.9.2021
Lentimex 2021 SZ4-09-2021 Zmluva o sponzorstve v športe 12.9.2021 12.9.2021
Počet záznamov: 12 Zobraziť všetky

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Názov Šport Účasť/organizovanie Miesto konania, krajina Začiatok Ukončenie
Majstrovstvá SR #2 v zjazdovom lyžovaní 2024 lyžovanie (Slalom, Obrovský slalom) Organizovanie aj účasť Štrbské Pleso (Slovenská republika) 6.4.2024 9.4.2024
Svetový pohár Masters v zjazdovom lyžovaní 2024 lyžovanie (Slalom, Obrovský slalom) Organizovanie aj účasť Štrbské Pleso (Slovenská republika) 15.3.2024 17.3.2024
Memoriál 24 padlých hrdinov SNP 2024 lyžovanie (Beh na 10 km klasickou technikou, Beh na 15 km klasickou technikou, Šprint na 1500 m) Organizovanie aj účasť Štrbské Pleso (Slovenská republika) 24.2.2024 25.2.2024
Audi FIS Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien Jasná 2024 lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 20.1.2024 21.1.2024
Majstrovstvá SR #1 v zjazdovom lyžovaní 2024 lyžovanie (Super G, Alpská kombinácia, Zjazd) Organizovanie aj účasť Špindlerúv Mlýn (Česká republika) 15.1.2024 18.1.2024
41. Interkritérium Vrátna 2024 lyžovanie (Slalom, Obrovský slalom) Organizovanie aj účasť Vrátna-Paseky (Slovenská republika) 16.1.2024 17.1.2024
Majstrovstvá SR v lyžovaní na tráve 2023 lyžovanie (lyžovanie na tráve) Organizovanie aj účasť Jasenská dolina-Kašová (Slovenská republika) 16.7.2023 17.7.2023
FWQ Jasná Adrenalín 2023 lyžovanie (voľný štýl lyžovanie) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 11.3.2023 14.3.2023
Majstrovstvá SR v slopestyle 2023 lyžovanie (Akrobatické skoky, snowboarding, voľný štýl lyžovanie) Organizovanie aj účasť Jasná (Slovenská republika) 5.3.2023 6.3.2023

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Stanovy ZSL najvyšší 16.12.2021 16.12.2021
1.Konferencia ZSL 2020 zápisnica najvyšší 29.6.2020 29.6.2020
Úvodná Ko-ZSL zápisnica najvyšší 27.9.2019 27.9.2019
Výročná správa ZSL 2019 rozhodnutie najvyšší 26.9.2020 26.9.2020
Zoznam členov najvyššieho orgánu ZSL prezenčná listina najvyšší 30.4.2023 30.4.2023
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu ZSL najvyšší 2.7.2021 2.7.2021
Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov ZSL najvyšší 9.12.2019 9.12.2019
Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov ZSL a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia najvyšší 2.7.2021 2.7.2021
2.Konferencia ZSL 2021 zápisnica najvyšší 2.7.2021 2.7.2021
Výročná správa ZSL 2020 rozhodnutie najvyšší 2.7.2021 2.7.2021
1.VV-ZSL 08.07.2021 zápisnica najvyšší výkonný 8.7.2021 8.7.2021
2.VV-ZSL 10.08.2021 zápisnica najvyšší výkonný 10.8.2021 10.8.2021
3.VV-ZSL 25.08.2021 zápisnica najvyšší výkonný 25.8.2021 25.8.2021
4.VV-ZSL 07.09.2021 zápisnica najvyšší výkonný 7.9.2021 7.9.2021
5.VV-ZSL 22.09.2021 zápisnica najvyšší výkonný 22.9.2021 22.9.2021
6.VV-ZSL 05.10.2021 zápisnica najvyšší výkonný 5.10.2021 5.10.2021
7.VV-ZSL 19.10.2021 zápisnica najvyšší výkonný 19.10.2021 19.10.2021
8.VV-ZSL 04.11.2021 zápisnica najvyšší výkonný 4.11.2021 4.11.2021
9.VV-ZSL 18.11.2021 zápisnica najvyšší výkonný 18.11.2021 18.11.2021
10. VV-ZSL 30.11.2021 zápisnica najvyšší výkonný 30.11.2021 30.11.2021
3. Konferencia ZSL 2021 zápisnica najvyšší 16.12.2021 16.12.2021
11.VV-ZSL 14.12.2021 zápisnica najvyšší výkonný 14.12.2021 14.12.2021
12.VV-ZSL 13.01.2022 zápisnica najvyšší výkonný 13.1.2022 13.1.2022
13.VV-ZSL 25.01.2022 zápisnica najvyšší výkonný 25.1.2022 25.1.2022
14.VV-ZSL 22.02.2022 zápisnica najvyšší výkonný 22.2.2022 22.2.2022
15.VV-ZSL 08.03.2022 zápisnica najvyšší výkonný 8.3.2022 8.3.2022
Volebná Konferencia ZSL zápisnica najvyšší 24.1.2019 24.1.2019
16.VV-ZSL 29.03.2022 zápisnica najvyšší výkonný 29.3.2022 29.3.2022
17.VV-ZSL 21.04.2022 zápisnica najvyšší výkonný 21.4.2022 21.4.2022
Správa kontrolóra 01/22 AD správa kontrolóra kontrolný 13.3.2022 13.3.2022
Správa o činnosti Kontrolóra ZSL 2021 výročná správa kontrolóra kontrolný 28.4.2022 28.4.2022
Správa o činnosti VV-ZSL 2021 zápisnica najvyšší výkonný 28.4.2022 7.6.2022
Výročná správa ZSL 2021 rozhodnutie najvyšší 28.5.2022 7.6.2022
18.VV-ZSL 17.05.2022 zápisnica najvyšší výkonný 17.5.2022 17.5.2022
19.VV-ZSL 07.06.2022 zápisnica najvyšší výkonný 7.6.2022 7.6.2022
20.VV- ZSL 28.06.2022 zápisnica najvyšší výkonný 28.6.2022 28.6.2022
4. Konferencia ZSL 2022 zápisnica najvyšší 8.9.2022 8.9.2022
21.VV-ZSL 02.08.2022 zápisnica najvyšší výkonný 2.8.2022 2.8.2022
Účtovná závierka ZSL 2020 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší výkonný 27.6.2021 27.6.2021
Účtovná závierka ZSL 2021 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší výkonný 17.5.2022 17.5.2022
22.VV-ZSL 23.08.2022 zápisnica najvyšší výkonný 23.8.2022 23.8.2022
1.VV-ZSL 13.09.2022 zápisnica najvyšší výkonný 13.9.2022 13.9.2022
2.VV-ZSL 04.10.2022 zápisnica najvyšší výkonný 4.10.2022 4.10.2022
3.VV-ZSL 8.11.2022 zápisnica najvyšší výkonný 8.11.2022 8.11.2022
4.VV-ZSL 29.11.2022 zápisnica najvyšší výkonný 29.11.2022 29.11.2022
5.VV-ZSL 24.01.2023 zápisnica najvyšší výkonný 24.1.2023 24.1.2023
6.VV-ZSL 07.02.2023 zápisnica najvyšší výkonný 7.2.2023 7.2.2023
7.VV-ZSL 28.02.2023 zápisnica najvyšší výkonný 28.2.2023 28.2.2023
8.VV-ZSL 21.03.2023 zápisnica najvyšší výkonný 21.3.2023 21.3.2023
5.Konferencia ZSL 2023 pozvánka najvyšší 26.5.2023 26.5.2023
Zoznam talentovanej mládeže ZSL 2023 rozhodnutie najvyšší výkonný 1.5.2023 1.5.2023
9.VV-ZSL 25.4.2023 zápisnica najvyšší výkonný 25.4.2023 25.4.2023
Výročná správa ZSL 2022 rozhodnutie najvyšší 18.6.2023 18.6.2023
10.VV-ZSL 16.05.2023 zápisnica najvyšší výkonný 16.5.2023 16.5.2023
1.KRK-ZSL 12.04.2023 zápisnica kontrolný 12.4.2023 12.4.2023
2.KRK-ZSL 11.05.2023 zápisnica kontrolný 11.5.2023 11.5.2023
Účtovná závierka ZSL 2022 účtovná závierka športovej organizácie najvyšší 18.6.2023 18.6.2023
11.VV-ZSL 06.06.2023 zápisnica najvyšší výkonný 6.6.2023 6.6.2023
12.VV-ZSL 04.07.2023 zápisnica najvyšší výkonný 4.7.2023 4.7.2023
13.VV-ZSL 22.08.2023 zápisnica najvyšší výkonný 22.8.2023 22.8.2023
14.VV-ZSL 19.09.2023 zápisnica najvyšší výkonný 19.9.2023 19.9.2023