Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16763
IČO: 50671669
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Páričkova 1101/27, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/
Adresa elektronickej pošty: press@zsl.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK11 0900 0000 0051 5629 7675
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (lyžovanie) 1.5.2017 2.5.2017
Iná športová organizácia iný šport (lyžovanie) 3.5.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Žňavová Sofia Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.12.2020
Michalka Martin Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 2.3.2021
Vasilišinová Anna Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2021
Vasilišin Marcel Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2021
Olexova Zuzana Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2021
Vasilišin Marcel Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2021
Kratochvíl Patrik Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2021
Schaller Sandra Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2021
Solenská Katarína Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.2.2021
Rokaš Peter Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.2.2021
Počet činností príslušných FO: 2 056 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1 985

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub JUNIOR SKI POPRAD Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 14.7.2019
SKI TEAM Martinské hole Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 18.7.2019
FOX Ski Academy Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 19.7.2019
LO MŠK Kežmarok Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 21.7.2019
"Slovakia Ski Team LOPS Bratislava" Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 29.7.2019
Ski Club ZEAL Slovakia Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 13.8.2019
"Ski club Svidník" Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 20.9.2019
Lyžiarsky klub Lokomotíva Bratislava Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 25.9.2019
Športový klub Valčianska dolina Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2019
SKI CLUB Brezno Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2019
Počet činností príslušných PO: 102 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 102

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Stanovy najvyšší 9.12.2019 9.12.2019
Zápisnica 1.Ko-ZSL zápisnica najvyšší 29.6.2020 29.6.2020
Úvodná Ko-ZSL zápisnica najvyšší 27.9.2019 27.9.2019
Výročná správa ZSL 2019 rozhodnutie najvyšší 26.9.2020 26.9.2020