Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16763
IČO: 50671669
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Páričkova 1101/27, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.zvazslovenskeholyzovania.sk/
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@zsl.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK11 0900 0000 0051 5629 7675
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Krajčík Ján jan.krajcik@zsl.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (lyžovanie) 1.5.2017 2.5.2017
Iná športová organizácia iný šport (lyžovanie) 3.5.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Legnavsky Maxim Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 16.6.2021
Schmidtová Daniela Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2021
Schmidtová Vanesa Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 10.7.2021
Búvala Theodor Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2021
Vavrašeková Vivien Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2021
Roth Mathias Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2021
Mlynský Karol Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2021
Maleky Zara Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2021
Galfyová Natália Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2021
Rusnáková Olívia Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2021
Počet činností príslušných FO: 2 247 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2 131

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub JUNIOR SKI POPRAD Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 14.7.2019
SKI TEAM Martinské hole Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 18.7.2019
FOX Ski Academy Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 19.7.2019
LO MŠK Kežmarok Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 21.7.2019
"Slovakia Ski Team LOPS Bratislava" Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 29.7.2019
Ski Club ZEAL Slovakia Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 13.8.2019
"Ski club Svidník" Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 20.9.2019
Lyžiarsky klub Lokomotíva Bratislava Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 25.9.2019
Športový klub Valčianska dolina Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2019
SKI CLUB Brezno Športový klub iný šport () bez zmluvy / registrácia / člen 26.9.2019
Počet činností príslušných PO: 107 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 107

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Stanovy ZSL najvyšší 9.12.2019 9.12.2019
1.Konferencia ZSL 2020 zápisnica najvyšší 29.6.2020 29.6.2020
Úvodná Ko-ZSL zápisnica najvyšší 27.9.2019 27.9.2019
Výročná správa ZSL 2019 rozhodnutie najvyšší 26.9.2020 26.9.2020
Zoznam členov najvyššieho orgánu ZSL prezenčná listina najvyšší 2.7.2021 2.7.2021
Kľúč delegátov najvyššieho orgánu ZSL najvyšší 9.12.2019 9.12.2019
Zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov ZSL najvyšší 9.12.2019 9.12.2019
Pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov ZSL a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia najvyšší 9.12.2019 9.12.2019
2. Konferencia ZSL 2021 zápisnica najvyšší 2.7.2021 2.7.2021
Výročná správa ZSL 2020 rozhodnutie najvyšší 2.7.2021 2.7.2021
1. VV-ZSL - 08072021 zápisnica najvyšší výkonný 8.7.2021 8.7.2021
2. VV-ZSL - 10082021 zápisnica najvyšší výkonný 10.8.2021 10.8.2021
3. VV-ZSL - 25.08.2021 zápisnica najvyšší výkonný 25.8.2021 25.8.2021
4. VV-ZSL - 07.09.2021 zápisnica najvyšší výkonný 7.9.2021 7.9.2021